تصویری از همایش تجلیل از پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت موسسه دادآفرین
تصویری از همایش تجلیل از پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت موسسه دادآفرین
تصویری از همایش تجلیل از پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت موسسه دادآفرین
تصویری از همایش تجلیل از پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت موسسه دادآفرین

همایش‌های برگزار شده دادآفرین

موسسه دادآفرین همه ساله، همايش هایی را در حوزه‌های مختلف بمنظور آموزش، ارائه گزارش و یا تقدير از پذيرفته شدگان موسسه در آزمونهاي مختلف حقوقي كشور برگزار مي نمايد. در اين بخش سعي شده تا ضمن انعكاس همايش هاي برگزار شده شما عزيزان را از كم و كيف برگزاري اين دست همايش‌ها مطلع نماييم.