تقویم آموزشی دوره‌ها

تقویم و تغییرات دوره‌های آموزشی موسسه

دانش پذیران موسسه توجه داشته باشند، فقط شروع هر دوره به صورت پیامک اطلاع رسانی میگردد. از طریق این صفحه (فقط) ایجاد هرگونه تغییر در برنامه کلاس ها (کلاس فوق العاده، عدم تشکیل کلاس، جابجایی روز و ...) به اطلاع خواهد رسید و برگزاری کلاس ها طبق برنامه انجام میپذیرد. دانشجو میبایست روز قبل از برگزاری هر دوره وب سایت را کنترل نماید.

ساختمان‌های آموزشی موسسه

آدرس ساختمان اکبری (دفتر مرکزی): خیابان کارگر شمالی. بالاتر از فاطمی. کوچه شهید اکبری. پلاک 32
آدرس ساختمان فکوری: خیابان کارگر شمالی. بالاتر از فاطمی. جنب پمپ بنزین. کوچه شهید فکوری. پلاک 141

دوره‌های فعال موسسه

آمادگی آزمون وکالت 1403 - دوره سوم

مورخ توضیحات
شنبه، 30 تیر
جزا
کلاس حقوق جزا استاد ساولانی ساعت8:30 الی 13 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
شنبه، 30 تیر
مدنی
کلاس حقوق مدنی استاد جرعه نوش ساعت 14 الی 18 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
يكشنبه، 31 تیر
جزا
کلاس حقوق جزا استاد ساولانی ساعت8:30 الی 13 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
يكشنبه، 31 تیر
تجارت
کلاس حقوق تجارت استاد رنجبر ساعت 14 الی 18 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
دوشنبه، 01 مرداد
کیفری
کلاس آیین دادرسی کیفری استاد ساولانی ساعت8:30 الی 13 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
دوشنبه، 01 مرداد
تجارت
کلاس حقوق تجارت استاد رنجبر ساعت 14 الی 18 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
سه شنبه، 02 مرداد
کیفری
کلاس آیین دادرسی کیفری استاد ساولانی ساعت8:30 الی 13 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
سه شنبه، 02 مرداد
مدنی
کلاس حقوق مدنی استاد جرعه نوش ساعت 14 الی 18 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
چهارشنبه، 03 مرداد
جزا
کلاس حقوق جزا استاد ساولانی ساعت8:30 الی 13 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
چهارشنبه، 03 مرداد
مدنی
کلاس حقوق مدنی استاد جرعه نوش ساعت 14 الی 18 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
پنجشنبه، 04 مرداد
تجارت
کلاس حقوق تجارت استاد رنجبر ساعت 9 الی 18 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
جمعه، 05 مرداد
اطلاعیه
هیچ کلاسی برگزار نمی گردد.

آمادگی آزمون وکالت 1403 - دوره دوم

مورخ توضیحات
شنبه، 30 تیر
اصول فقه
کلاس اصول فقه امیرحسینی ساعت8:30 الی 18 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
يكشنبه، 31 تیر
اصول فقه
کلاس اصول فقه امیرحسینی ساعت8:30 الی 18 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
دوشنبه، 01 مرداد
متون فقه
کلاس متون فقه امیرحسینی ساعت8:30 الی 18 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
سه شنبه، 02 مرداد
متون فقه
کلاس متون فقه امیرحسینی ساعت8:30 الی 18 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
چهارشنبه، 03 مرداد
متون فقه
کلاس متون فقه امیرحسینی ساعت8:30 الی 18 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
پنجشنبه، 04 مرداد
اطلاعیه
پایان دوره دوم وکالت 1403 با آرزوی موفقیت .

آمادگی آزمون وکالت 1403 - دوره اول

مورخ توضیحات
در حال حاضر تقویم فعالی بر‌ای دوره انتخابی وجود ندارد