برگزاري آزمون‌هاي دادآفرین به صورت اینترنتی با خدماتي متمايز

آزمون‌هاي اينترنتي نيز همانند آزمون‌هاي حضوري از قابليت گزارش‌گيري برخوردار هستند. ضمن اينكه امكان برگزاري آزمون‌ها به صورت تركيبي (حضوري و اينترنتي) براي هر داوطلب امكان‌پذير است. اين آزمون‌ها جهت دانشجويان شاغل و يا داوطلباني كه در خارج از حوزه‌های برگزاری آزمون در کشور سكونت دارند، توصيه مي‌شود. مباحثي همچون نحوه‌ي دسترسي به آزمون‌ها در زمان مشخص بر اساس برنامه‌ي تنظيم شده، آگاهي سريع از نتيجه‌ي آزمون به منظور برنامه‌ريزي دقيق‌تر، ارائه‌ي نكات هر آزمون به شركت كنندگان، مشاهده‌ی شبيه‌ساز برگ سوالات و پاسخبرگ، مشاهده‌ي چگونگي پاسخ به سوالات به لحاظ پاسخ‌هاي صحيح، نادرست و يا نزده در آزمون، پاسخگويي به سوالات دروس مختلف بر اساس خواست دانشجو و لزوم رعايت اصل برابري ميان شركت‌كنندگان حضوري و اينترنتي به لحاظ ايجاد محدوديت‌هاي زماني و حق شركت در آزمون تنها براي يك‌بار، همچنين حذف احتمال بروز خطاي انساني در تصحيح آزمون و ايجاد بستري مناسب جهت رتبه‌بندي دقيق بعد از آزمون و در آخر امکان شرکت در آزمون با استفاده از نرم افزار ویندوزی یا از طریق وب به انتخاب شرکت کننده، از مزاياي منحصر به فرد آزمون‌هاي اينترنتي موسسه مي‌باشد.

یکی دیگر از مزایای این سامانه قابلیت یکپارچه بودن با آزمون‌های حضوری و امکان شرکت در آزمون هایی است که داوطلبان آزمون‌های حضوری به هر دلیل موفق به شرکت در آن نشده‌اند به گونه‌ای که تا روز آزمون اصلی در سال آموزشی مورد نظر، می‌توان در آزمون‌ها سپری نشده در هر ساعت از شبانه روز بر اساس نظر دانشجو، شرکت کرد و از مزایای آزمون‌ها بهره برد و به این صورت امکان سوخت آزمون از بین رفته است.

شبکه‌ای از مدرن‌ترین ابزارهای هوشمند آموزشی شما را در رسیدن به موفقیت یاری می‌نمایند.