رتبه‌های برتر دادآفرین در آزمون كارشناسي ارشد حقوق دانشگاه سراسری سال 1394

سید سجاد حسینی دامیری 1
سید سجاد حسینی دامیری شهید بهشتی تجارت بین الملل
محدثه معصومی 2
محدثه معصومی دانشگاه تهران حقوق تجاری اقتصادی بین الملل
زهرا فرجی قرع بلاغی 3
زهرا فرجی قرع بلاغی دانشگاه تهران تجاری اقتصادی بین‌الملل
زین العابدین یزدان پناه 3
زین العابدین یزدان پناه شهید بهشتی حقوق عمومی
احسان مينايي فرد 7
احسان مينايي فرد دانشگاه شهید بهشتی مالکیت فکری
محمد ابراهیمی 8
محمد ابراهیمی دانشگاه تهران تجاری اقتصادی بین الملل

سایر پذیرفته‌شدگان دادآفرین در آزمون كارشناسي ارشد حقوق دانشگاه سراسری سال 1394

سکینه حنفی
سکینه حنفی دانشگاه شهيدبهشتي حقوق خصوصی
داود واحدی
داود واحدی دانشگاه تهران حقوق هوایی
سارا وطن دوست
سارا وطن دوست دانشگاه تهران حقوق هوایی
محبوبه نوفرستی
محبوبه نوفرستی دانشگاه تهران فقه و حقوق خصوصی
مهدیس رضوانی ثانی
مهدیس رضوانی ثانی دانشگاه تهران حقوق جزا و جرم شناسی
پري نوزاد
پري نوزاد دانشگاه تهران حقوق هوایی
شاهین سیفی
شاهین سیفی دانشگاه تهران حقوق خصوصی
فهیمه پاشائی اطهر
فهیمه پاشائی اطهر دانشگاه تهران حقوق تجارت بین الملل
شیدا جوادخانی
شیدا جوادخانی دانشگاه تهران حقوق مالکیت فکری
میثم مهری
میثم مهری دانشگاه تهران حقوق مالکیت فکری
محسن عبداله زاده
محسن عبداله زاده دانشگاه تهران حقوق بشر
بیتا علی
بیتا علی دانشگاه تهران حقوق خصوصی
سيما اخوان بهبهاني
سيما اخوان بهبهاني دانشگاه تهران حقوق تجاری اقتصادی بین الملل
الهام تجلی
الهام تجلی دانشگاه تهران تجارت بین الملل
مرتضی عابدی
مرتضی عابدی دانشگاه تهران حقوق بین الملل
مجید مهدوی جویباری
مجید مهدوی جویباری دانشگاه تهران حقوق خصوصی
جواد مجیدی
جواد مجیدی دانشگاه تهران حقوق پزشکی
فائزه محمدی فرد
فائزه محمدی فرد دانشگاه تهران حقوق مالکیت فکری
مهران رضائی نیا
مهران رضائی نیا دانشگاه تهران حقوق تجارت بین الملل
تارا بنا حق دوست
تارا بنا حق دوست دانشگاه تهران حقوق بشر
مرضیه بیات
مرضیه بیات دانشگاه تهران حقوق هوایی
اكبر خليل پور
اكبر خليل پور دانشگاه تهران حقوق تجاری اقتصادی بین الملل
مجید روح الهی
مجید روح الهی دانشگاه شهید بهشتی حقوق تجارت بین الملل
یوسف امیرپور
یوسف امیرپور دانشگاه شهید بهشتی حقوق خصوصی
مهرانگیز شاهمرادی زواره
مهرانگیز شاهمرادی زواره دانشگاه شهید بهشتی حقوق خصوصی
سهیلا پناهی
سهیلا پناهی دانشگاه شهید بهشتی حقوق عمومی
نگار کریمی
نگار کریمی دانشگاه شهيدبهشتي حقوق بین الملل
دامون سوگندپور
دامون سوگندپور دانشگاه شهید بهشتی حقوق مالکیت فکری
محمد امانی دنجی
محمد امانی دنجی دانشگاه علامه طباطبایی حقوق بین الملل عمومی
حامد صدری اکبری
حامد صدری اکبری دانشگاه علامه طباطبایی حقوق خصوصی
زهرا نوروزز نژاد
زهرا نوروزز نژاد دانشگاه علامه طباطبایی حقوق خصوصی
علی محمد زاده سورکی
علی محمد زاده سورکی دانشگاه علامه طباطبایی حقوق مالکیت فکری
علی بزرگ پور
علی بزرگ پور دانشگاه علامه طباطبایی تجارت بین الملل
زهره رضايي تبار
زهره رضايي تبار دانشگاه علامه طباطبایی حقوق بین الملل
صادق نادری شریف
صادق نادری شریف دانشگاه علامه طباطبایی حقوق اقتصادی
بهاره جعفری
بهاره جعفری دانشگاه علامه طباطبايي حقوق مالکیت فکری
آذر فرهاد منفرد
آذر فرهاد منفرد دانشگاه علامه طباطبایی حقوق جزا و جرم شناسی
نجمه سمیعی منش
نجمه سمیعی منش دانشگاه علامه طباطبايي حقوق بین الملل
مرضيه خان بابائي نوا
مرضيه خان بابائي نوا دانشگاه علامه طباطبایی حقوق خصوصی
مهدی باقرآذری خامنه
مهدی باقرآذری خامنه دانشگاه علامه طباطبایی حقوق تجاری اقتصادی بین الملل
ايمان مقيمي
ايمان مقيمي دانشگاه علامه طباطبايي حقوق تجارت بین الملل
اعظم قنبرزاده
اعظم قنبرزاده دانشگاه علامه طباطبایی حقوق تجارت بین الملل
فائره یوسفی
فائره یوسفی دانشگاه مازندران حقوق جزا
بهاره حمزه زاده
بهاره حمزه زاده دانشگاه مازندران حقوق جزا
نگین رحمانی
نگین رحمانی دانشگاه مازندران فقه و حقوق
سیده طاهره موسوی خطیر
سیده طاهره موسوی خطیر دانشگاه مازندران حقوق خصوصی
سعید شیری هدایت
سعید شیری هدایت دانشگاه خوارزمی حقوق بین الملل
حسن سلطانی
حسن سلطانی دانشگاه شاهد حقوق خصوصی
لیدا تقوایی
لیدا تقوایی دانشگاه شمال آمل حقوق خصوصی
حنانه اکبری
حنانه اکبری دانشگاه شمال آمل حقوق خصوصی
وحید ذوالفقاری
وحید ذوالفقاری دانشگاه شیراز حقوق بین الملل
الناز كمالي مقدم
الناز كمالي مقدم دانشگاه علم و فرهنگ/غیر انتفاعی حقوق مالکیت فکری
امیر حسین نجاری
امیر حسین نجاری دانشگاه علم و فرهنگ حقوق جزا و جرم شناسی
سارا رهنمای کردآسیابی
سارا رهنمای کردآسیابی دانشگاه علم و فرهنگ حقوق جزا و جرم شناسی
هانیه کیائی
هانیه کیائی دانشگاه علم و فرهنگ حقوق مالکیت فکری
فرهاد اسدي
فرهاد اسدي دانشگاه علم و فرهنگ حقوق خصوصی
بهزاد نباتی
بهزاد نباتی دانشگاه علم و فرهنگ حقوق خصوصی
حميدرضا حقيقت گو
حميدرضا حقيقت گو دانشگاه علم و فرهنگ حقوق جزا و جرم شناسی
یاسر حسین یزدی
یاسر حسین یزدی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری حقوق ثبت اسناد و املاک
کمال اسفندیاری
کمال اسفندیاری دانشگاه علامه محدث نوری فقه و حقوق جزا
سمیه سادات موسوی فرد
سمیه سادات موسوی فرد دانشگاه قم حقوق خصوصی
معصومه فرضی
معصومه فرضی دانشگاه قم حقوق خصوصی
اکبر فتح اللهی
اکبر فتح اللهی دانشگاه قم حقوق عمومی
سيده فيروزه سيدنژاد
سيده فيروزه سيدنژاد دانشگاه گیلان حقوق خصوصی
لیلا نجفی عمران
لیلا نجفی عمران دانشگاه گیلان حقوق خصوصی
عاطفه براتیان
عاطفه براتیان موسسه خاتم حقوق اقتصادی
لاله رمضانی
لاله رمضانی موسسه طلوع مهر حقوق ثبت اسناد و املاک
صادق عبادی موحد
صادق عبادی موحد موسسه طلوع مهر حقوق ثبت اسناد و املاک
سعید اله دادی
سعید اله دادی موسسه کار حقوق ثبت اسناد و املاک
سمانه قليچ
سمانه قليچ موسسه نور طوبی حقوق خصوصی
راضیه علی پور تبریزی نژاد
راضیه علی پور تبریزی نژاد موسسه نور طوبی حقوق خصوصی
زهرا سجادی حفظ آبادی
زهرا سجادی حفظ آبادی موسسه نور طوبی حقوق خصوصی
حامد سرفرازیان
حامد سرفرازیان دانشگاه بوعلی سینا حقوق عمومی
محمد فاطمي
محمد فاطمي دانشگاه بین المللی امام خمینی حقوق جزا و جرم شناسی
سمیرا مهدوی زفرقندی
سمیرا مهدوی زفرقندی دانشگاه قم حقوق خصوصی
مریم ترابی
مریم ترابی دانشگاه مفید قم حقوق خصوصی
محمد علی پسندیده
محمد علی پسندیده دانشگاه علم و فرهنگ حقوق مالکیت فکری
جمشيد فرهاديان
جمشيد فرهاديان موسسه رضویه فقه و حقوق جزا
محسن احمدی
محسن احمدی دانشگاه علم و فرهنگ حقوق مالکیت فکری
فیروز خواجه حسینی
فیروز خواجه حسینی دانشگاه علم و فرهنگ حقوق خصوصی
حسین اکبری
حسین اکبری دانشگاه مفيد حقوق خصوصی
امير طاهري
امير طاهري دانشگاه علم و فرهنگ حقوق مالکیت فکری
اشكان نجمائي
اشكان نجمائي دانشگاه بوعلي سينا حقوق خصوصی
علیرضا پورملک لاهیجی
علیرضا پورملک لاهیجی دانشگاه گيلان حقوق خصوصی
محسن پولادوند
محسن پولادوند علامه محدث نوری حقوق خصوصی
حسین فرزوقی
حسین فرزوقی دانشگاه علم و فرهنگ حقوق جزا و جرم شناسی
سید محمد حاجی سید حسینی فرد
سید محمد حاجی سید حسینی فرد دانشگاه قران و حدیث الهیات
پریسا عبدلی فر
پریسا عبدلی فر دانشگاه قم حقوق جزا و جرم شناسی
محمدهادي عبداله پور
محمدهادي عبداله پور دانشگاه عدالت حقوق خصوصی
زینب انوری
زینب انوری دانشگاه گيلان حقوق جزا و جرم شناسی
ميلاد حنفي
ميلاد حنفي دانشگاه علامه طباطبايي-پردیس حقوق مالکیت فکری
کاظم علیزاده
کاظم علیزاده موسسه رضویه فقه و حقوق جزا
شیرین محمودزاده نیک نام
شیرین محمودزاده نیک نام موسسه کار حقوق خصوصی
نوید حسینیان
نوید حسینیان دانشگاه تهران-پردیس حقوق بین الملل
زهراسادات كنگراني فراهاني
زهراسادات كنگراني فراهاني دانشگاه علم و فرهنگ حقوق خصوصی
علی مناف زاده
علی مناف زاده دانشگاه تهران-پردیس حقوق خصوصی
سارا حیدری
سارا حیدری موسسه طبرستان حقوق خصوصی
حامد نوروزي
حامد نوروزي موسسه ادیب مازندران فقه و حقوق جزا
غزل حیدری شهپر
غزل حیدری شهپر دانشگاه تبریز حقوق عمومی
محمد آرایش نیا
محمد آرایش نیا دانشگاه تهران-پردیس حقوق مالکیت فکری
رضا جمشیدی
رضا جمشیدی محدث نور حقوق خصوصی
نگین عباسی
نگین عباسی دانشگاه قزوین حقوق خصوصی
حسین قنبری
حسین قنبری دانشگاه سمنان حقوق خصوصی
حسین اسماعیلی
حسین اسماعیلی دانشگاه مازندران حقوق عمومی
حبیب محمودی
حبیب محمودی دانشگاه مازندران حقوق خصوصی
جواد خادمی
جواد خادمی دانشگاه شمال آمل حقوق خصوصی
محدثه زارع
محدثه زارع دانشگاه شمال آمل حقوق خصوصی
یاسین فیروزمندی بندپی
یاسین فیروزمندی بندپی دانشگاه گیلان حقوق خصوصی
هما خاني
هما خاني موسسه كار حقوق ثبت اسناد و املاک
الهام زیدی یام
الهام زیدی یام موسسه نورطوبي حقوق خصوصی
مرتضی صالحی محمدزاده
مرتضی صالحی محمدزاده دانشگاه تبريز حقوق خصوصی
مجيد بياتي
مجيد بياتي دانشگاه علم وفرهنگ حقوق مالکیت فکری
مرجان هادی خواه
مرجان هادی خواه دانشگاه علامه محدث نوری حقوق خصوصی
سحر امیریان
سحر امیریان دانشگاه علم و فرهنگ حقوق مالکیت فکری
سید صدرالدین حسینی
سید صدرالدین حسینی دانشگاه علامه محدث نوری فقه و حقوق خصوصی
مهدی نژادحلافی
مهدی نژادحلافی دانشگاه بروجرد حقوق خصوصی
سپیده ایرانپاک
سپیده ایرانپاک موسسه ادیب مازندران حقوق خصوصی
بهاره هاشمی
بهاره هاشمی علامه طباطبایی مالکیت فکری
امیربابک الماسی
امیربابک الماسی شهید بهشتی حقوق خصوصی