رتبه‌های برتر دادآفرین در آزمون كارشناسي ارشد حقوق دانشگاه سراسری سال 1393

صفورا فرجی قره بلاغی 2
صفورا فرجی قره بلاغی دانشگاه تهران حقوق تجاری اقتصادی بین المللی - رتبه 4 مالکیت فکری - رتبه 11 تجارت بین الملل
خسرو طوسی 2
خسرو طوسی شهید بهشتی حقوق محیط زیست
رضا رشیدی نسب 5
رضا رشیدی نسب دانشگاه تهران حقوق خصوصی - رتبه 9 مالکیت فکری

سایر پذیرفته‌شدگان دادآفرین در آزمون كارشناسي ارشد حقوق دانشگاه سراسری سال 1393

سجاد صلاحی
سجاد صلاحی علامه طباطبایی تجارت بین الملل
مریم منصوری افشار
مریم منصوری افشار شهید بهشتی تجارت بین الملل
محیا یوسفیان
محیا یوسفیان علامه طباطبایی تجارت بین الملل
محمد اکبری
محمد اکبری علامه طباطبایی حقوق ارتباطات
نبی اله قاسمی عمران
نبی اله قاسمی عمران دانشگاه مازندران حقوق خصوصی
محبوبه قدیمی
محبوبه قدیمی علامه طباطبایی حقوق اقتصادی
مجید ابراهیمی
مجید ابراهیمی علامه طباطبایی حقوق اقتصادی
علیرضا ابوحمزه
علیرضا ابوحمزه خوارزمی حقوق خصوصی
زهرا پرند ك آقلعه
زهرا پرند ك آقلعه خوارزمی حقوق خصوصی
سیده ارمغان اظهر
سیده ارمغان اظهر علامه طباطبایی حقوق تجارت بین الملل
سمیرا سید محمدی
سمیرا سید محمدی علامه طباطبایی مالکیت فکری
داوود صباغی دهکلایی
داوود صباغی دهکلایی دانشگاه قم فقه قضایی
علی اکبر مشیری
علی اکبر مشیری دانشگاه تهران حقوق خصوصی
مریم تمبزی
مریم تمبزی پردیس خودگردان جزا و جرم شناسی
میثم گلپور
میثم گلپور علامه طباطبایی حقوق خصوصی
محمد جمشیدعینی
محمد جمشیدعینی علامه طباطبایی مالکیت فکری
فریبا طالبی مزرعه شاهی
فریبا طالبی مزرعه شاهی مفید قم جزا و جرم شناسی
خدیجه صالحی
خدیجه صالحی دانشگاه تهران حقوق خصوصی
حمیدرضا حقیقت گو
حمیدرضا حقیقت گو علم و فرهنگ جزا و جرم شناسی
لیلا حیدری
لیلا حیدری علم و فرهنگ حقوق خصوصی
مهدیه کاظمی
مهدیه کاظمی دانشگاه تهران-مجازی حقوق خصوصی
صادق حاجی بابایئان
صادق حاجی بابایئان دانشگاه مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی
سمانه حسنی
سمانه حسنی پردیس حقوق خصوصی
رضا سهرابی
رضا سهرابی پردیس حقوق خصوصی
حنانه کاسه گری
حنانه کاسه گری پردیس خودگردان مالکیت فکری
ابراهیم کریمی
ابراهیم کریمی پردیس خودگردان حقوق خصوصی
وحید رحیمی
وحید رحیمی پردیس خودگردان دانشگاه تهران حقوق تجاری اقتصادی
كيهانه دانائي
كيهانه دانائي دانشگاه تهران حقوق تجاری اقتصادی
مهدیه درویش وند
مهدیه درویش وند دانشگاه تهران حقوق تجاری اقتصادی
وحید ملکی
وحید ملکی دانشگاه تهران حقوق خصوصی
داود معماری اندریان
داود معماری اندریان دانشگاه قم حقوق خصوصی
اميرحسين مارجاه
اميرحسين مارجاه دانشگاه مفید قم حقوق خصوصی
رسول صالحي
رسول صالحي شبانه-دانشگاه تهران مالکیت فکری
داود محمدی بزچلوئی
داود محمدی بزچلوئی شبانه تهران حقوق ثبت اسناد و املاک
مينا تركاشوند
مينا تركاشوند علامه طباطبایی - شبانه حقوق اقتصادی
زينب علي قارداشي
زينب علي قارداشي علامه طباطبایی - شبانه حقوق اقتصادی
تهمینه حسنی نژاد فراهانی
تهمینه حسنی نژاد فراهانی شهید بهشتی حقوق محیط زیست
محمد حسین امر اللهی بیوکی
محمد حسین امر اللهی بیوکی شهید بهشتی حقوق خصوصی
الناز سليمي
الناز سليمي علم و فرهنگ حقوق جزا و جرم شناسی
نسترن مهادي
نسترن مهادي علم و فرهنگ حقوق خصوصی
ميلاد انصار نيا
ميلاد انصار نيا علم و فرهنگ جزاو جرم شناسی
علی شجاعی یگانه
علی شجاعی یگانه دانشگاه قم حقوق خصوصی
حسین ابن رسول
حسین ابن رسول دانشگاه کاشان جزا و جرم شناسی
شهناز اسدی
شهناز اسدی دانشگاه تهران-مجازی جزا و جرم شناسی
هادی طریقی
هادی طریقی دانشگاه تهران-مجازی مالکیت فکری
امید حسین زاده
امید حسین زاده مجازی تربیت مدرس حقوق بین الملل
داود سوري
داود سوري مجازی دانشگاه تهران تجارت بین الملل
سعید محمدی
سعید محمدی غیرانتفاعی طلوع مهر قم حقوق ثبت اسناد
سیاوش انصافی
سیاوش انصافی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری حقوق ثبت اسناد
گلاره فقیهی نژاد
گلاره فقیهی نژاد دانشگاه تهران حقوق خصوصی
سيدبهاءالدين حسيني
سيدبهاءالدين حسيني دانشگاه تهران - مجازی مالکیت فکری
سيمين طهماسبي
سيمين طهماسبي دانشگاه تهران - مجازی تجارت بین الملل
توران توكلي بزاز
توران توكلي بزاز علامه طباطبایی نوبت دوم تجارت بین الملل
زهرا ابراهیمی
زهرا ابراهیمی علامه طباطبایی حقوق اقتصادی
مرتضی عابدی
مرتضی عابدی پردیس خودگردان _دانشگاه تهران حقوق بین الملل
حمیدرضا سنگانيان
حمیدرضا سنگانيان دانشگاه تهران - مجازی حقوق ثبت اسناد و املاک
محمد حسين مهدوي نفت چالي
محمد حسين مهدوي نفت چالي دانشگاه علم و فرهنگ _غیرانتفاعی حقوق خصوصی
فروزان فيروز بخش عظيمي
فروزان فيروز بخش عظيمي پردیس علامه طباطبایی حقوق خصوصی
محمد محجوبی
محمد محجوبی پردیس علامه طباطبایی حقوق خصوصی
شیرین ولدخانی
شیرین ولدخانی موسسه غیر انتفاعی کار قزوین حقوق خصوصی
یحیی پورمرادی
یحیی پورمرادی موسسه غیر انتفاعی علامه محدث نوری حقوق خصوصی
مریم تاهبارزاده
مریم تاهبارزاده دانشگاه قم مالکیت فکری
اتابك داوري
اتابك داوري دانشگاه تربیت مدرس مالکیت فکری
محمد یزدانی
محمد یزدانی غیرانتفاعی محدث نوری حقوق خصوصی
نعیمه فلاح
نعیمه فلاح پردیس قم مالکیت فکری
فریده حفیظی
فریده حفیظی دانشگاه تهران - مجازی مالکیت فکری
اشکان نوشیروانی
اشکان نوشیروانی پردیس جزا و جرم شناسی
سپیده حسین یزدی
سپیده حسین یزدی دانشگاه تهران - مجازی حقوق خصوصی
زینب صدیقی
زینب صدیقی مهر قم فقه و حقوق خصوصی
مریم اصغری
مریم اصغری محدث نوری فقه و حقوق خصوصی
مریم رحیمی
مریم رحیمی نور طوبی حقوق خصوصی
زهرا قاسمي شوريجه
زهرا قاسمي شوريجه علامه طباطبایی - پردیس حقوق اقتصادی
امیر حکمی
امیر حکمی دانشگاه تهران - پردیس حقوق تجاری اقتصادی بین الملل
الهام رستمی گرجائی
الهام رستمی گرجائی علامه طباطبایی - پردیس حقوق اقتصادی
بهمن ابراهيمي
بهمن ابراهيمي دانشگاه قم - پردیس حقوق خصوصی
مهسا زمانی سپهر
مهسا زمانی سپهر پردیس علامه طباطبایی حقوق اقتصادی
زهرا زینتی
زهرا زینتی تربیت مدرس روزانه-جزا و جرم شناسی
فاطمه بهزادمند
فاطمه بهزادمند دانشگاه تهران مجازی-مالکیت فکری
سینا قاسم زاده كلخوران
سینا قاسم زاده كلخوران دانشگاه تهران مجازی-مالکیت فکری
آئين نيكمرد
آئين نيكمرد علامه طباطبایی پردیس خودگردان-خصوصی
حامد ضمامی
حامد ضمامی علامه طباطبایی تجارت بین الملل
علی یوسفی
علی یوسفی علامه طباطبایی حقوق خصوصی
نیك آیین ذوالفقاري
نیك آیین ذوالفقاري دانشگاه تهران-مجازی تجارت بین الملل
فاطمه خسروی
فاطمه خسروی دانشگاه مفید قم-غیر انتفاعی جزا و جرم شناسی
الهه رضايي
الهه رضايي شبانه-علامه طباطبایی حقوق اقتصادی
سوده عظيمي
سوده عظيمي روزانه-مازندران حقوق خصوصی
سلمان زيلابي
سلمان زيلابي روزانه-علامه طباطبایی مالکیت فکری
مهدیه گل رو مفرد
مهدیه گل رو مفرد اصول الدین قم غیر انتفاعی(سراسری) رشته فقه و حقوق
مهرنوش اخگری
مهرنوش اخگری دانشگاه روزانه قم حقوق بین الملل
مجيد بياتي
مجيد بياتي دانشگاه قم مجازی (سراسری) حقوق خصوصی
فاطمه رضایی
فاطمه رضایی دانشگاه علم و فرهنگ غیرانتفاعی جزا و جرم شناسی
شهاب رامیار
شهاب رامیار علامه طباطبایی-روزانه حقوق مالکیت فکری
عبدالله چاره جو لنگرودي
عبدالله چاره جو لنگرودي شهر ری دکترا فقه و حقوق
کیوان خرّم فر
کیوان خرّم فر دانشگاه تهران-مجازی حقوق مالکیت فکری
امیرحسین خورشاهی
امیرحسین خورشاهی مجازی-دانشگاه تهران تجارت بین الملل
نرگس موحدی
نرگس موحدی شبانه-دانشگاه اصفهان جزا و جرم شناسی
احمد تركمن
احمد تركمن مجازی-دانشگاه تهران-پردیس فارابی قم حقوق ثبت و اسناد و املاک
پروین خان محمدی
پروین خان محمدی مجازی-قم حقوق خصوصی
حمیدرضا کمال زاده یزدی
حمیدرضا کمال زاده یزدی پیام نور تهران جنوب حقوق خصوصی
علیرضا فدائیان
علیرضا فدائیان پردیس خودگردان _قم حقوق جزا و جرم شناسی
الهه نجمی دولت آبادی
الهه نجمی دولت آبادی پردیس خودگردان _قم حقوق مالکیت فکری
راضیه اسکندرزاده
راضیه اسکندرزاده دانشگاه تهران نوبت دوم حقوق خصوصی
آزاده جوادی
آزاده جوادی دانشگاه قم _ مجازی حقوق خصوصی
حبيب صديقي
حبيب صديقي غیرانتفاعی طلوع مهر _قم فقه و حقوق خصوصی
علی کیادوست
علی کیادوست غیرانتفاعی طلوع مهر _قم فقه و حقوق خصوصی