رتبه‌های برتر دادآفرین در آزمون كارشناسي ارشد حقوق دانشگاه آزاد در سال 1392

اميرفرهاد حنيف زادگان 2
اميرفرهاد حنيف زادگان واحد علوم و تحقیقات حقوق جزا و جرم شناسی
فروغ مازوجی 9
فروغ مازوجی واحد تبریز حقوق خصوصی

سایر پذیرفته‌شدگان دادآفرین در آزمون كارشناسي ارشد حقوق دانشگاه آزاد در سال 1392

الهام سادات مرتضوي
الهام سادات مرتضوي واحد علوم وتحقیقات حقوق خصوصی
توسکا قوامی طهرانی
توسکا قوامی طهرانی واحد تهران شمال حقوق بین الملل
امير شريف احمديان
امير شريف احمديان واحد اصفهان (خوراسگان) حقوق جزا و جرم شناسی
مهديه قابل
مهديه قابل واحد تهران شمال حقوق خصوصی
مریم رحمانی
مریم رحمانی واحد نراق حقوق خصوصی
نويد روحي پركوهي
نويد روحي پركوهي واحد علوم و تحقیقات حقوق جزا و جرم شناسی
نوشاد نهضتی
نوشاد نهضتی واحد علوم و تحقیقات حقوق خصوصی
حسن رئیسی
حسن رئیسی واحد دامغان حقوق تجارت بین الملل
شیرین ولیان
شیرین ولیان واحد علوم و تحقیقات حقوق جزا و جرم شناسی
حمید رنگریز
حمید رنگریز واحد تهران شمال حقوق خصوصی
محمدرضا هدايتي زفرقندي
محمدرضا هدايتي زفرقندي واحد تهران مرکزی حقوق خصوصی
مهرنوش ضيايي
مهرنوش ضيايي مرکز بین المللی کیش حقوق خصوصی
ميلاد اميري
ميلاد اميري واحد تهران مرکز حقوق خصوصی
ماندانا جعفري
ماندانا جعفري واحد تهران شمال حقوق خصوصی
آزاده صادقي فرد
آزاده صادقي فرد واحد تهران شمال حقوق بین الملل
انور مفاخري
انور مفاخري واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه حقوق خصوصی
یاسمن اعتمادی نیا
یاسمن اعتمادی نیا واحد دامغان حقوق تجارت بین الملل
محمد حسین کیانی
محمد حسین کیانی واحد دامغان حقوق تجارت بین الملل
پدرام پرهام
پدرام پرهام پردیس علوم و تحقیقات آذربایجان غربی حقوق خصوصی
محبوبه يعقوبي
محبوبه يعقوبي واحد تهران شمال حقوق خصوصی
مهری نبی الهی نجف آبادی
مهری نبی الهی نجف آبادی پردیس علوم و تحقیقات زنجان حقوق خصوصی
امیر صادقی درین قلعه
امیر صادقی درین قلعه پردیس علوم و تحقیقات آذربایجان غربی حقوق جزا و جرم شناسی
محمدجواد کجوري
محمدجواد کجوري واحد تهران مرکز حقوق عمومی
پيام شعباني
پيام شعباني پردیس علوم و تحقیقات شهرقدس حقوق خصوصی
دنیا نیک سیرت
دنیا نیک سیرت واحد دماوند حقوق خصوصی
آزیتا ملاحی
آزیتا ملاحی واحد دامغان حقوق تجارت بین الملل
آرمين استاد هاشمي
آرمين استاد هاشمي پردیس علوم و تحقیقات البرز حقوق خصوصی
مسعود علیجانی
مسعود علیجانی واحد تهران مرکز حقوق خصوصی
هادی نوری ناورود
هادی نوری ناورود پردیس علوم و تحقیقات گیلان حقوق خصوصی
سيدشهرام شريعت پناهي
سيدشهرام شريعت پناهي واحد تهران شمال حقوق خصوصی
عليرضا عالي زاده
عليرضا عالي زاده واحد اصفهان (خوراسگان) حقوق خصوصی
منا امجدیان
منا امجدیان واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه حقوق خصوصی
مرضيه علي محمدي
مرضيه علي محمدي واحد تهران شمال حقوق بین الملل
مصطفی محمدپور
مصطفی محمدپور مرکز بین المللی آموزش الکترونیکی قشم حقوق خصوصی
محمد احمدی
محمد احمدی واحد تهران مرکزی حقوق خصوصی
روناک روشنی
روناک روشنی واحد تهران مرکز حقوق بین الملل
مهسا فرهمندنيا
مهسا فرهمندنيا واحد علوم و تحقیقات خوزستان حقوق خصوصی
معصومه رضائی
معصومه رضائی واحد تهران مرکز حقوق جزا و جرم شناسی
وحيد سپاسي
وحيد سپاسي پردیس علوم و تحقیقات دامغان علوم اسلامی - حقوق خصوصی
پرویز آذرفر
پرویز آذرفر واحد تهران مرکز حقوق خصوصی
اميرحسين ابراهيمي
اميرحسين ابراهيمي واحد تهران مرکز حقوق بین الملل
بهناز فرخي
بهناز فرخي واحد تهران مرکز حقوق خصوصی
مريم نياكان
مريم نياكان پردیس علوم و تحقیقات البرز حقوق خصوصی
سيدمهدي سيف اله پور
سيدمهدي سيف اله پور واحد لبنان حقوق بین الملل
فرزانه خادم
فرزانه خادم پردیس علوم و تحقیقات شهرقدس حقوق خصوصی
شهناز علی شهباز پوری
شهناز علی شهباز پوری واحد تهران مرکز حقوق خصوصی
فاطمه فلاح امیری
فاطمه فلاح امیری واحد دامغان حقوق تجارت بین الملل
محمد محمدعلي زاده
محمد محمدعلي زاده واحد تهران مرکز حقوق خصوصی
وجیهه ایزدپناه
وجیهه ایزدپناه واحد علوم و تحقیقات حقوق جزا و جرم شناسی
ریحانه ذبحی نجف آبادی
ریحانه ذبحی نجف آبادی واحد تهران مرکز حقوق جزا و جرم شناسی
ليلا صمدي نيا
ليلا صمدي نيا پردیس علوم و تحقیقات شهرقدس حقوق جزا و جرم شناسی
سميرا فتحي زره شوران
سميرا فتحي زره شوران پردیس علوم و تحقیقات البرز حقوق خصوصی
مريم دياني پناه
مريم دياني پناه پردیس علوم و تحقیقات سمنان حقوق خصوصی
مریم الهویی
مریم الهویی پردیس علوم و تحقیقات مازندران حقوق خصوصی
سارا آقامحمدنژاد
سارا آقامحمدنژاد مرکز بین المللی کیش حقوق خصوصی
زهرا بختیاری گرگری
زهرا بختیاری گرگری واحد تسوج حقوق خصوصی
مريم خليلي دلیجانی
مريم خليلي دلیجانی مرکز بین المللی کیش حقوق خصوصی
محمدرضا شريفي
محمدرضا شريفي واحد دامغان حقوق تجارت بین الملل
زهرا داداشی
زهرا داداشی پردیس علوم و تحقیقات مازندران حقوق جزا و جرم شناسی
زهرا موسوی
زهرا موسوی پردیس علوم و تحقیقات دماوند حقوق جزا و جرم شناسی
نازنين محمديان فرد
نازنين محمديان فرد واحد نراق حقوق خصوصی
نيما چراغي
نيما چراغي پردیس علوم و تحقیقات البرز حقوق خصوصی
مرضیه احتشامی
مرضیه احتشامی واحد علوم و تحقیقات آیت اله آملی حقوق خصوصی
رضا دیوبندی
رضا دیوبندی واحد نراق حقوق خصوصی
مسعود عالي دایی احمدی
مسعود عالي دایی احمدی پردیس علوم و تحقیقات شهرقدس حقوق خصوصی
فائزه افضلي
فائزه افضلي مرکز بین المللی آموزش الکترونیکی قشم حقوق خصوصی
علي عباسي نظرزاده
علي عباسي نظرزاده واحد خرم آباد حقوق جزا و جرم شناسی
محمد مرتضي پور قاین
محمد مرتضي پور قاین واحد مشهد حقوق خصوصی
سرور صفوی
سرور صفوی واحد علوم وتحقیقات کرمان حقوق خصوصی
الميرا آسائي
الميرا آسائي مرکزبین المللی کیش حقوق جزا و جرم شناسی
الهه رضايي لويه
الهه رضايي لويه پردیس علوم وتحقیقات دامغان حقوق تجارت بین الملل
سكينه مولائي گرمجانی
سكينه مولائي گرمجانی پردیس علوم و تحقیقات شهرقدس حقوق خصوصی
ناهيد همزله
ناهيد همزله مرکز بین المللی بندر انزلی حقوق خصوصی
فرزاد نوري
فرزاد نوري واحد زنجان حقوق خصوصی
فاطمه سادات جعفری
فاطمه سادات جعفری پردیس علوم و تحقیقات البرز حقوق جزا و جرم شناسی
زهره مرتضابگی
زهره مرتضابگی پردیس علوم و تحقیقات بروجرد حقوق خصوصی
سارا جعفری گرکانی
سارا جعفری گرکانی پردیس علوم و تحقیقات البرز حقوق جزا و جرم شناسی
محمدصالح جوربنیان
محمدصالح جوربنیان پردیس علوم و تحقیقات دماوند حقوق خصوصی
سحر  سجده
سحر سجده پردیس علوم وتحقیقات شهرقدس حقوق جزا و جرم شناسی
الهه محسنی
الهه محسنی پردیس علوم و تحقیقات دامغان حقوق بین الملل
وانتا سلطاني
وانتا سلطاني پردیس علوم و تحقیقات البرز حقوق خصوصی
زینب کنگرلو
زینب کنگرلو مرکز بین المللی کیش حقوق خصوصی
شهرام گچي لو
شهرام گچي لو پردیس علوم و تحقیقات قزوین حقوق خصوصی
پریسا شجاعی
پریسا شجاعی پردیس علوم و تحقیقات شهرقدس حقوق جزا و جرم شناسی
پريسا نيلي
پريسا نيلي مرکز آموزش بین المللی قشم حقوق جزا و جرم شناسی
حسن فرجی
حسن فرجی پردیس علوم و تحقیقات قزوین حقوق جزا و جرم شناسی
مريم مرشدي
مريم مرشدي پردیس علوم و تحقیقات یزد حقوق خصوصی
مریم سمنانی
مریم سمنانی پردیس علوم و تحقیقات ساوه حقوق خصوصی
الهام آريا خواه
الهام آريا خواه پردیس علوم و تحقیقات گیلان حقوق خصوصی
سيده مريم رحماني
سيده مريم رحماني واحد تهران مرکز حقوق جزا و جرم شناسی
علی خوش بین
علی خوش بین پردیس علوم و تحقیقات ساوه حقوق جزا و جرم شناسی
سمیرا سجادی نیا
سمیرا سجادی نیا پردیس علوم و تحقیقات شهرقدس حقوق جزا و جرم شناسی
نیلوفر بذرافشان قاسم آبادی
نیلوفر بذرافشان قاسم آبادی پردیس علوم و تحقیقات گیلان حقوق خصوصی
ونوس دارایی
ونوس دارایی پردیس علوم و تحقیقات دماوند حقوق خصوصی
محمد نجاتی
محمد نجاتی واحد دماوند حقوق خصوصی
سیما ایرانی
سیما ایرانی واحد امارات متحده حقوق خصوصی
سارا صالحی
سارا صالحی پردیس علوم و تحقیقات دامغان حقوق خصوصی
فائزه سادات امینی
فائزه سادات امینی مرکز بین المللی کیش حقوق جزا و جرم شناسی
شهناز اسدی اسدآباد
شهناز اسدی اسدآباد پردیس علوم و تحقیقات سمنان حقوق خصوصی
آرزو عزتي
آرزو عزتي پردیس علوم و تحقیقات دماوند حقوق خصوصی
آزاده حاج رستم
آزاده حاج رستم واحد دماوند حققو خصوصی
آزاده سادات میرالماسی
آزاده سادات میرالماسی واحد زنجان حقوق خصوصی
محمد عسلی ملکشاه
محمد عسلی ملکشاه واحد علوم و تحقیقات آیت اله آملی حقوق خصوصی
نرگس نازنینی
نرگس نازنینی واحد علوم و تحقیقات اصفهان حقوق خصوصی
زهرا زینلی
زهرا زینلی مرکز بین المللی کیش حقوق خصوصی
مجتبی توده خیل
مجتبی توده خیل پردیس علومو تحقیقات زنجان حقوق خصوصی
فاطمه طالب نخجوان
فاطمه طالب نخجوان پردیس علوم و تحقیقات قزوین حقوق خصوصی
محمدهادي عبداله پور
محمدهادي عبداله پور پردیس علوم و تحقیقات دماوند حقوق خصوصی
ندا حسین آبادی
ندا حسین آبادی پردیس علوم و تحقیقات دامغان حقوق خصوصی
محسن رضائیان مفید
محسن رضائیان مفید پردیس علوم و تحقیقات قم حقوق خصوصی
محبوبه باریبان کوپایی
محبوبه باریبان کوپایی واحد علوم و تحقیقات اصفهان حقوق خصوصی
فاطمه علي عموئي لاکه
فاطمه علي عموئي لاکه پردیس علوم و تحقیقات قم حقوق خصوصی
شروين صديق شهبازي
شروين صديق شهبازي واحد علوم و تحقیقات سیرجان حقوق جزا و جرم شناسی
ناهيد شهرياري دوست
ناهيد شهرياري دوست پردیس علوم و تحقیقات البرز حقوق خصوصی
مهدي امينيان
مهدي امينيان واحد دامغان حقوق خصوصی
سمانه بخشی
سمانه بخشی واحد نراق حقوق خصوصی
احسان نورانی سیدبیگلو
احسان نورانی سیدبیگلو پردیس علوم و تحقیقات شهرقدس حقوق خصوصی
محمد حسین صادق زاده
محمد حسین صادق زاده پردیس علوم و تحقیقات البرز حقوق خصوصی
محسن چهرقانی
محسن چهرقانی واحد نراق حقوق خصوصی
حميد اكبري
حميد اكبري پردیس علوم و تحقیقات شهرقدس حقوق جزا و جرم شناسی
فاطمه دباغیان امیری
فاطمه دباغیان امیری واحد دامغان حقوق خصوصی
بهنام بختیار جم
بهنام بختیار جم پردیس علوم و تحقیقات قزوین حقوق جزا و جرم شناسی
فرشته جاويدنيا
فرشته جاويدنيا پردیس علوم و تحقیقات دماوند حقوق خصوصی
سجاد صالحی
سجاد صالحی واحد نراق حقوق خصوصی
فریده مهرالحسنی
فریده مهرالحسنی پردیس علوم و تحقیقات قزوین حقوق جزا و جرم شناسی
علیرضا فوقی
علیرضا فوقی پردیس علوم و تحقیقات شاهرود حقوق خصوصی
حمیدرضا قارایی
حمیدرضا قارایی واحد میبد حقوق خصوصی
شارمین نیکنام
شارمین نیکنام واحد دامغان حقوق جزا و جرم شناسی
امیر لایقی
امیر لایقی واحد علوم و تحقیقات اصفهان حقوق خصوصی
نزهت الملوك رستمي راد
نزهت الملوك رستمي راد پردیس علوم و تحقیقات بروجرد حقوق جزا و جرم شناسی
نسرین نظری گنجه
نسرین نظری گنجه پردیس علوم و تحقیقات دماوند حقوق جزا و جرم شناسی
مهدي رضايي نور
مهدي رضايي نور پردیس علوم و تحقیقات دامغان حقوق خصوصی
مجتبی اطمینان تقوا
مجتبی اطمینان تقوا پردیس علوم و تحقیقات دامغان حقوق خصوصی
نصير خيام باشي
نصير خيام باشي ردیس علوم و تحقیقات سمنان حقوق خصوصی
بهاره لطیفی دماوندی
بهاره لطیفی دماوندی پردیس علوم و تحقیقات دامغان حقوق خصوصی
بهزاد نظری
بهزاد نظری پردیس علوم و تحقیقات ساوه حقوق جزا و جرم شناسی
مهسا اسفندیاری مقدم
مهسا اسفندیاری مقدم پردیس علوم و تحقیقات دامغان حقوق جزا و جرم شناسی
محمد شکرزاده گروی
محمد شکرزاده گروی واحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی حقوق خصوصی
کیوان احمدی
کیوان احمدی پردیس علوم و تحقیقات خمین حقوق جزا و جرم شناسی
سيدمحسن سيدقاسمي
سيدمحسن سيدقاسمي واحد تهران شمال حقوق جزا و جرم شناسی
فاطمه رفیقی
فاطمه رفیقی واحد تهران مرکز حقوق خصوصی
ريحانه ابراهيمي
ريحانه ابراهيمي پردیس علوم و تحقیقات البرز حقوق خصوصی
ملیحه حسنی پور فلاح بهدانی
ملیحه حسنی پور فلاح بهدانی زنجان حقوق خصوصی