رتبه‌های برتر دادآفرین در آزمون كارشناسي ارشد حقوق دانشگاه سراسری سال 1392

امیر حسین حقیقی 3
امیر حسین حقیقی دانشگاه تهران حقوق تجاری اقتصادی بین المللی
نوید عربی 3
نوید عربی دانشگاه شهیدبهشتی حقوق اقتصادی
معين فروغي 5
معين فروغي دانشگاه شهیدبهشتی حقوق تجارت بین الملل
مریم نجفی 8
مریم نجفی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری(دادگستری) حقوق خانواده

سایر پذیرفته‌شدگان دادآفرین در آزمون كارشناسي ارشد حقوق دانشگاه سراسری سال 1392

ياسر خرمي
ياسر خرمي دانشگاه تهران حقوق تجاری اقتصادی بین المللی
سمانه قیصري
سمانه قیصري دانشگاه شهید بهشتی حقوق بین الملل
امير ناظري
امير ناظري دانشگاه علامه طباطبائی حقوق تجارت بین الملل
مرضيه رضايي
مرضيه رضايي دانشگاه تربیت مدرس حقوق خصوصی
ریحانه ابراهیمی
ریحانه ابراهیمی دانشگاه علامه طباطبائی حقوق خصوصی
حسين طالبيان
حسين طالبيان دانشگاه شهید بهشتی حقوق اقتصادی
ابراهيم قاسمي
ابراهيم قاسمي دانشگاه علامه طباطبایی حقوق بین الملل
امير چهل اميراني
امير چهل اميراني دانشگاه علامه طباطبائی حقوق بین الملل
حكمت ابوالحسني زراعتكار
حكمت ابوالحسني زراعتكار دانشگاه علامه طباطبائی حقوق تجارت بین الملل
رامین ندایی
رامین ندایی دانشگاه خوارزمی تهران حقوق خصوصی
ساناز حسن زاده
ساناز حسن زاده دانشگاه تهران حقوق تجارت بین الملل
سید حسین میرمحمدی
سید حسین میرمحمدی دانشگاه قم حقوق جزا و جرم شناسی
زينب دست آويز
زينب دست آويز دانشگاه تربیت مدرس حقوق مالکیت فکری
الهام سادات مرتضوي
الهام سادات مرتضوي دانشگاه شهید بهشتی حقوق اقتصادی
مرضیه علی محمدی
مرضیه علی محمدی دانشگاه علامه طباطبائی حقوق بین الملل
محبوبه یوسفوند
محبوبه یوسفوند دانشگاه تهران حقوق مالکیت فکری
نيلوفر شهاب
نيلوفر شهاب دانشگاه علامه طباطبایی حقوق بین الملل
رضا شفيعي
رضا شفيعي دانشگاه شهیدبهشتی حقوق اقتصادی
بيتا بهرامي
بيتا بهرامي دانشگاه علامه طباطبائی حقوق ارتباطات
الهام جمشیدی کمرودی
الهام جمشیدی کمرودی دانشگاه مازندران- بابلسر حقوق جزا و جرم شناسی
سعيد نجات زادگان عيدگاهي
سعيد نجات زادگان عيدگاهي دانشگاه شهیدبهشتی حقوق مالکیت فکری
سامان بیگدلی
سامان بیگدلی دانشگاه تهران حقوق مالکیت فکری
کاظم رفعت خو
کاظم رفعت خو دانشگاه علامه طباطبائی حقوق عمومی
آزاده صادقي فرد
آزاده صادقي فرد دانشگاه تهران حقوق بین الملل
سارا شایان نظر
سارا شایان نظر دانشگاه علامه طباطبایی حقوق اقتصادی
مریم نور محمدی فرد
مریم نور محمدی فرد دانشگاه شهیدبهشتی حقوق مالکیت فکری
مانيا مطلوبي اقدم
مانيا مطلوبي اقدم دانشگاه تهران حقوق تجاری اقتصادی بین المللی
مهدیه لواسانی
مهدیه لواسانی دانشگاه تهران حقوق تجاری اقتصادی بین الملل
مرتضی مقصودی
مرتضی مقصودی دانشگاه شهیدبهشتی حقوق تجارت بین الملل
وحيد عقيلي
وحيد عقيلي دانشگاه تهران حقوق خصوصی
محمدرضا جعفري زواره
محمدرضا جعفري زواره دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری(دادگستری) حقوق اسناد و قراردادهای تجاری
آرمين استاد هاشمي
آرمين استاد هاشمي دانشگاه شهیدبهشتی حقوق مالکیت فکری
روناک روشنی
روناک روشنی دانشگاه تهران حقوق تجاری اقتصادی بین المللی
ندا حیدری
ندا حیدری دانشگاه علامه طباطبائی حقوق مالکیت فکری
معصومه جمشیدی
معصومه جمشیدی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین حقوق خصوصی
سعید اکرادی
سعید اکرادی دانشگاه علم و فرهنگ تهران حقوق جزا و جرم شناسی
سيما عليجاني
سيما عليجاني دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین حقوق خصوصی
محمد محمدعلي زاده
محمد محمدعلي زاده دانشگاه علم و فرهنگ تهران حقوق جزا و جرم شناسی
مرضيه علوي
مرضيه علوي دانشگاه شهیدبهشتی حقوق محیط زیست
حسين مرشدي
حسين مرشدي دانشگاه تهران حقوق نفت و گاز
زهرا صادقی
زهرا صادقی دانشگاه علامه طباطبائی حقوق خصوصی
آذين كريمايي
آذين كريمايي دانشگاه تهران حقوق مالکیت فکری
سبا مهاجر
سبا مهاجر دانشگاه علامه طباطبائی حقوق مالکیت فکری
ايمان ابراهيمي
ايمان ابراهيمي دانشگاه شهیدبهشتی حقوق جزا و جرم شناسی
فاطمه شهبازتله جردي
فاطمه شهبازتله جردي دانشگاه شهید بهشتی حقوق جزا و جرم شناسی
حسین چراغی
حسین چراغی دانشگاه تهران حقوق تجاری اقتصادی بین المللی
هانيه آقاشاهي
هانيه آقاشاهي دانشگاه شهیدمطهری فقه و حقوق جزا
سینا سمندری
سینا سمندری دانشگاه تهران حقوق نفت و گاز
حديثه كره اي
حديثه كره اي دانشگاه تهران حقوق تجارت بین الملل
فهيمه صفري
فهيمه صفري دانشگاه علامه طباطبائی حقوق مالکیت فکری
ابوالفضل شاه حسيني
ابوالفضل شاه حسيني دانشگاه تهران حقوق تجاری اقتصادی بین المللی
مسعود علیجانی
مسعود علیجانی دانشگاه علم و فرهنگ تهران حقوق خصوصی
فائزه خليل ارجمندي
فائزه خليل ارجمندي موسسه غیرانتفاعی کار حقوق خصوصی
الهه لطفي
الهه لطفي دانشگاه قم حقوق جزا و جرم شناسی
نيلوفر عسگري
نيلوفر عسگري دانشگاه تهران حقوق بین الملل
نگار شاهرخ تهراني نژاد
نگار شاهرخ تهراني نژاد دانشگاه تهران-مجازی حقوق خصوصی
راحله خان محمدي زاده
راحله خان محمدي زاده دانشگاه شهیدبهشتی حقوق خصوصی
اميرحسين زارع زواره
اميرحسين زارع زواره دانشگاه تهران حقوق خصوصی
زهرا قاسمي شوريجه
زهرا قاسمي شوريجه دانشگاه تهران-مجازی حقوق خصوصی
نيما چراغي
نيما چراغي دانشگاه تهران حقوق تجارت بین الملل
سيدشهرام شريعت پناهي
سيدشهرام شريعت پناهي دانشگاه تهران حقوق خصوصی
سمیرا سجادی نیا
سمیرا سجادی نیا دانشگاه تهران حقوق مالکیت فکری
حمیده سلامی
حمیده سلامی دانشگاه تهران حقوق مالکیت فکری
سكينه مولائي
سكينه مولائي دانشگاه تربیت مدرس حقوق خصوصی
شهره بني اشتهاردي
شهره بني اشتهاردي دانشگاه علامه طباطبایی حقوق خصوصی
پرويز آق بالازاده
پرويز آق بالازاده دانشگاه تهران حقوق مالکیت فکری
محمدهادي عبداله پور
محمدهادي عبداله پور دانشگاه خوارزمی تهران حقوق خصوصی
ریحانه حیدری مقدم
ریحانه حیدری مقدم دانشگاه تهران حقوق مالکیت فکری
شرمین عباسی ابیانه
شرمین عباسی ابیانه موسسه غیرانتفاعی مجازی نورطوبی تهران حقوق خصوصی
حامد رستمي گرجائي
حامد رستمي گرجائي دانشگاه شهیدبهشتی حقوق اقتصادی
ابوالفضل مصطفايي
ابوالفضل مصطفايي دانشگاه علامه طباطبائی حقوق خصوصی
حمید اکبری
حمید اکبری دانشگاه علامه طباطبائی حقوق اقتصادی
سیده پریسا سید محمدی
سیده پریسا سید محمدی موسسه غیرانتفاعی مجازی نورطوبی تهران حقوق خصوصی
ناصر ملاحسنی
ناصر ملاحسنی دانشگاه علامه طباطبائی حقوق مالکیت فکری
زهرا زارعی
زهرا زارعی دانشگاه تهران حقوق ثبت واسناد واملاک
مجيد بياتي
مجيد بياتي دانشگاه قم حقوق مالکیت فکری
رويا تميزگران
رويا تميزگران دانشگاه علامه طباطبائی حقوق مالکیت فکری
مرتضي كاظمي
مرتضي كاظمي دانشكاه تهران تجارت بين الملل
مریم سلطان محمدی
مریم سلطان محمدی مرکز بین المللی کیش جزا و جرم شناسی