برج میلاد
تصاویر انتخابی از مراسم تقدیر از برترین های آزمون وکالت موسسه دادآفرین در سال ۱۳۹۲