برج میلاد
تصاویر انتخابی از همایش سالانه پذیرفته شدگان آزمون حقوقی موسسه دادآفرین در سال 1393 - برج میلاد