برج میلاد
تصاویر انتخابی از همایش سالانه پذیرفته شدگان آزمون حقوقی موسسه دادآفرین در سال ١٣٩٢ - برج میلاد